Ul. Czerniakowska 28a, 00-714 Warszawa
(22) 851 62 81
(22) 851 62 82

Akty prawne

Ustawy normujące działalność Wspólnot Mieszkaniowych