Ul. Czerniakowska 28a, 00-714 Warszawa
(22) 851 62 81
(22) 851 62 82

Wodomiary

Karta odczytu wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniu
przy na dzień

WODOMIERZ
Lp
Położenie
Woda
Odczyt
Nr wodomierza
1
Kuchnia
Zimna
2
Kuchnia
Ciepła
3
Łazienka
Zimna
4
Łazienka
Ciepła
Imię i nazwisko
Adres email